Diapositiva anterior
Diapositiva siguiente

NDIKCUBEX1 - CUBE X1 (NDI Core)

NDIKCOREB - NDI CORE Basic software

NDIKCOREP - NDI CORE Pro software

Diapositiva anterior
Diapositiva siguiente

NDIKCOREM64 - NDI CORE MAX 64 Turnkey

Diapositiva anterior
Diapositiva siguiente

NDIKCOREM32 - NDI CORE 32 Turnkey

NDIKMVPW - Multiview Pro Windows

NDIKMVPM - Multiview Pro Mac

NDIKKISB - Kiloview Intercom System (Basic) software (KIS)

Diapositiva anterior
Diapositiva siguiente
Diapositiva anterior
Diapositiva siguiente

NDIKKISP - Kiloview Intercom System (Pro) software (KIS)

Diapositiva anterior
Diapositiva siguiente

NDIKCUBER1 - CUBE R1 (Kiloview Recorder System Hardware version)

Diapositiva anterior
Diapositiva siguiente

 NDIKSSDR11TB - Kiloview Storage Kit SSD 1x 1TB for Cube R1 (3-years warranty industrial grade SSD)

Diapositiva anterior
Diapositiva siguiente

 NDIKSSDR12TB - Kiloview Storage Kit SSD 1x 2TB for Cube R1 (3-years warranty industrial grade SSD)

Diapositiva anterior
Diapositiva siguiente

 NDIKSSDR11TB2 - Kiloview Storage Kit SSD 2x 1TB for Cube R1 (3-years warranty industrial grade SSD)

Diapositiva anterior
Diapositiva siguiente

NDIKSSDR12TB2 - Kiloview Storage Kit SSD 2x 2TB for Cube R1 (3-years warranty industrial grade SSD)

Diapositiva anterior
Diapositiva siguiente

NDIKRECORD - Kiloview NDI Recorder System software

Diapositiva anterior
Diapositiva siguiente

NDIKN60 - Kiloview N60 "FULL NDI Encoders / Decoders"

NDIKN50 - Kiloview N50 "FULL NDI Encoders / Decoders"

NDIKN6 - Kiloview N6 "FULL NDI Encoders / Decoders"

NDIKN5 - Kiloview N 3G-SDI a FULL NDI Encoders / Decoders

Diapositiva anterior
Diapositiva siguiente

NDIKN3 - Kiloview N3-S 3G-SDI a FULL NDI Encoders / Decoders

NDIKN30 - Kiloview N30 "FULL NDI Encoders / Decoders"

NDIKN40 - Kiloview N40 "FULL NDI Encoders / Decoders"